Bliv dit alkoholmisbrug kvit

12 juli 2020 Lotte Hindsberg

Hvis du har et stort forbrug af alkohol kan du risikere at ende med at have et reelt alkoholmisbrug og for at komme det kvit, kan det være nødvendigt at få en behandling af alkoholmisbruget på et behandlingscenter. Det er i Danmark gratis at få behandling, men det forudsætter at man oplyser sit cpr. nr.

Hvis man blot kommer for at få råd og vejledning kan det forekomme anonymt, men en reel betaling kræver et cpr. nr. Det skyldes at der lovmæssigt skal kobles et cpr. nr på betalingen fra kommunen.

Tidligere foregik en behandling af alkoholmisbrug ved at en alkoholiker blev afgiftet og så sendt hjem med et glas antabus. I dag ved man at en behandling er langt mere kompleks.

En helhedsorienteret behandling

I dag foregår en behandling på en hel anden måde. Antabus bliver stadig brugt, men det kan ikke stå alene. Trangen til alkohol vil vinde over frygten for at blive syg, samtidig med at alkoholikerens netværk vil trække, såfremt det ikke bliver skiftet ud med et nyt. 

Der bliver via terapi snakket om de årsager der ligger bagved misbruget og misbrugeren får også nye værktøjer til at håndtere dagligdagen uden at skulle ty til alkohol.

Hvis der er behov for det vil centeret hjælpe med at skabe kontakt til familien, så de har mulighed for at støtte op omkring misbrugeren, både under og efter endt behandling.

Det er vigtigt at misbrugeren får skabt sig et andet netværk end det gamle, som ofte består af andre misbrugere og den tid der tidligere blev brugt på at drikke skal også udskiftes med andre mere sundere interesser. Det kan være at det er muligt at hjælpe med at finde et job, hvis alkoholikeren er arbejdsløs eller der kan ydes bistand til at få søgt andre former for kommunal hjælp. 

Flere Nyheder